speedprint

logo-speedprint
main-photo

Všeobecné obchodní podmínky

 

Doba potřebná pro zhotovení a doručení objednávky - individuální, dle domluvy:

Po zhotovení objednávky odešleme zakázku na dobírku Českou poštou jako balík do ruky, balík na poštu či naším rozvozem. Standartní doba dodaní závisí na dopravci, většinou do 3dní. Pokud na zakázku velmi spěcháte, připište nám tuto okolnost do komentáře k objednávce. Budeme se Vám snažit maximálně vyhovět.

 • Všechny objednávky odesíláme jako balík do ruky, nebo balík na poštu formou dobírky. 
  Výjimku tvoří fotoobrazy a tisky na deskách, jejichž jedna strana přesahuje délku 100cm. V takovémto případě Vás budeme kontaktovat a domluvíme si ,zda bude dopočítána doprava dle ceníku dopravce, nebo termín pro osobní vyzvednutí na adrese naší firmy, případně rozvoz po Praze.

 • Za opravné vystavení faktury (na jinou fakturační adresu) si účtujeme 100Kč.
 • V případě nepřevzetí si zakázky do 60dnů bude pohledávka předána k vymožení.

 

A. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností Studio-Picasso s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Prodejce - dodavatel

Studio-Picasso s.r.o.

Havířovská 427, Praha 9, 199 00

Obchodní informace:

IČ: 27905594
DIČ: 27905594
 
jsme plátci DPH
 

Kupující - spotřebitel
Fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím online obchodu speedprint.cz objednala u prodávajícího zboží - hotové produkty, nebo tiskové služby.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR.

B. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje klientů jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Současně si prodávající vyhrazuje právo na použití údajů za účelem informovat kupujícího o dalších službách, nabídkách a akcích, které bezprostředně souvisí s činností prodávajícího.

C. Objednávka

Objednávat u prodávajícího lze pouze písemně: Kupní smlouva, na jejímž základě je realizována dodávka zboží vzniká na základě objednávky v systému speedprint.cz, elektronickou poštou, faxem nebo osobně v kanceláři prodávajícího. Prodávající potvrdí přijatou objednávku včetně dohodnuté ceny. Objednávka, zaslaná kupujícím a potvrzená prodávajícím, se stává závaznou pro obě strany. Odstoupení od závazné objednávky se řídí podmínkami v odstavci D.

D. Odstoupení od objednávky

Obě strany mohou odstoupit od objednávky v případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 345 a §370 obchodního zákoníku. Prodávající může dále odstoupit od objednávky především z důvodů:

 • existence neuhrazených pohledávek u kupujícího
 • vstup kupujícího do likvidace, nebo prohlášení konkursu na majetek kupujícího
 • neúplné zadání pro realizaci ze strany kupujícího (např. nedodání relevantních podkladů pro potisk)
 • neočekávaná chyba v systému speedprint.cz
 • neschopnost realizovat objednávku zaviněním třetích subjektů, zejména subdodavatelů prodávajícího

V každém případě bude prodávající kupujícího o nastalé situaci informovat a snažit se vzniklou situaci řešit. Kupující může dále odstoupit od objednávky bez zavinění prodávajícího pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je stanovena prodávajícím v okamžiku zrušení objednávky a může činit 0 až 100% z celkové ceny objednaného zboží dle stavu rozpracovanosti objednávky

E. Cena zboží

Aktuální cena objednaného zboží a služeb je cena, která je na základě specifikace kupujícím vygenerována systémem speedprint.cz a je součástí objednávky. Kalkulace cen na nestandardní a zakázkové výrobky je platná maximálně 14 dní od data zaslání nabídky, není-li uvedeno jinak v nabídce. Ceny jsou v Kč za kus bez dopravy či poštovného a balného, není-li uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, změna cen se však netýká přijatých objednávek. Veškeré cenové kalkulace a cenové nabídky vytvořené prostřednictvím objednávkového systému nebo zaslané prostřednictvím e-mailu popřípadě sdělené telefonicky nebo sms jsou platné 14 dní od vytvoření.

F. Dodací podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto dodací podmínky:

 • osobní odběr: Fotoobrazy a tisky na deskách, jejichž jedna strana přesahuje délku 100cm. Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí na žádost kupujícího dostatečně identifikovat.
 • zasílání přepravní službou či poštou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou (zpravidla Českou poštou nebo službou PPL). Není-li dohodnuto jinak, je účtována paušální cena přepravného a balného 125 Kč (ode dne 2.10.2012). To neplatí pro expresní a nadměrné dodávky.

Pokud byla zakázka nepřevzata nebo nevyzvednuta, je možné ji opětovně zaslat na dobírku za příplatek 200Kč.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu a obsahu) podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu speedprint(zavináč)speedprint.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

G. Platební podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto platební podmínky:

 • platbu v hotovosti při převzetí zboží
 • platbu bankovním převodem před převzetím zboží - slouží pouze jako zálohová platba u objednávek nad 10 000,-
 • na dobírku při převzetí zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Smluvní pokuta v případě nedodržení splatnosti faktur je 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

H. Reklamace a záruční podmínky

Vady v kvalitě a množství, které mohou být podle povahy zjištěny okamžitě při převzetí, oznámí kupující prodávajícímu do 10 dní od převzetí zboží. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Na skryté výrobní vady prodávající poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od odebrání. Po dobu záruky zaručuje technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost tak, že bude vyhovovat platným státním normám a technickým podmínkám zvláště dohodnutých oběma smluvními stranami. Zboží, jehož vady je kupující při splnění shora uvedených podmínek oprávněn reklamovat, zasílá na výzvu, po předchozím oznámení vad (reklamaci) k posouzení na oprávněnost reklamace a současně uvede, jakým způsobem požaduje v případě oprávněnosti reklamaci řešit. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (vyblednutí tisků, smrštění fólií vlivem tepla apod.) a vady vzniklé nešetrným nakládáním či použití k jiným, než obvyklým účelům. Prodávající neručí za obsahovou, gramatickou, grafickou a věcnou korektnost podkladů pro potisk, které dodal kupující.

I. Návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty

Prodávající může na vyžádání poskytnout kupujícímu grafické návrhy řešení potisku, tyto však nejsou obsaženy v ceně vykalkulované v systému speedprint.cz a budou kupujícímu vyúčtovány samostatně. Cena bude stanovena kalkulací před započetím prací. V případě, že tuto cenu kupující neakceptuje, pak se tímto objednávka ruší bez žádných vzájemných nároku na kompenzaci. Veškeré návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty vytvořené prodávajícím, které nebyly realizovány nebo nebyly kupujícím řádně uhrazeny, jsou duševním vlastnictvím chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez svolení prodávajícího s nimi nelze nijak nakládat.

J. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.